Daulat Kebawah Duli Tuan Patik


I made this widget at MyFlashFetish.com.

Kalender Acara-Acara Sampingan

KALENDER SENARAI ACARA ACARA KERAIAN SAMPINGAN

SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI

BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-65 TAHUN BAGI DAERAH BELAIT 2011.

BIL

NAMA ACARA

PENGERUSI

TARIKH

MENGADAKAN

TEMPAT

MENGADAKAN

TETAMU KEHORMAT

1.

MENAIKKAN BENDERA

Pg Md Jeffynul Hafli bin Pg Haji Ali,

Penolong Pegawai Daerah Belait

01/07/2011

@10.00 Pagi

02/07/2011

(acara-acara mukim)

Menara Cendera Kenangan, Kuala Belait,

Yang Mulia,

Dato Paduka Awang Sa Bali bin Abas, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

2.

SEMBAHAYANG FARDHU MEGHRIB BERJEMAAH, MEMBACA SURAH YASSIN DAN DOA KESYUKURAN DI MASJID-MASJID DAERAH HELAIT.

Pengiran Ibrahim bin Pengiran Mohd. Yusof,

Pegawai Hal Ehwal Masjid, JHEU,

Kuala Belait,

15/07/2011

16/07/ 2011

@ 6.00 petang

Semua Masjid dan Surau di seluruh Daerah Belait dengan Penumpuan di Masjid Mohammad Jamalul Alam,

Kuala Belait.

Yang Mulia,

Matusin bin OKS Haji Tuba

Pegawai Daerah Belait

3.

MAJLIS KHATAM AL-QURAN KHAS PERINGKAT DAERAH BELAIT.

Dr Haji Azasahibul bin Haji Zainal Abidin, PIKB.,

Naib Yang Di-Pertua

Majlis Belia Daerah Belait

11/04/2011

(Majlis Pelancaran)

14/07/2011

(Penutup Majlis)

@6.00 Petang

Masjid Mohammad Jamalul Alam, Kuala Belait.

Yang Mulia,

Matusin bin OKS Haji Tuba

Pegawai Daerah Belait

4.

MALAM-MALAM PERSEMBAHAN BERCORAK UGAMA

Pengiran Ibrahim bin Pengiran Mohd Yusof,

Pegawai Hal Ehwal Masjid,

Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kuala Belait.

Jabatan Hal Ehwal Ugama Daerah Belait

Dayang Hajah Hawa binti Haji Mahmud,PIKB.,PKL.,

Pegawai Unit Kenaziran,

Jabatan Pengajian Islam Daerah Belait

Awg Haji Roslan bin Haji Ratu,PIKB.,

Ketua Unit Dakwah,

Jabatan Dakwah, Kuala Belait.

Hari Ahad, 17/7/2011

“Malam Mawaddah”

Tudong Saji,KB

@8.00 Malam

Hari Khamis 21/07/2011

(JPI)Malam Silaturrahim:

Tudong Saji,KB

@8.00 Malam

Hari Khamis, 28/07/2011

(BHG DAKWAH) Lailatus Sa’iidah

Tudong Saji, KB

@8.00 Malam

Kawasan Tudung Saji,

Kuala Belait

Ym. Awg Hj Salleh Bostaman bin Haji Zainal Abidin, Pengarah Urusan BLNG. Sdn.Bhd.

Ym, Pg Md Jeffynul Hafli bin Pg Haji Ali, Penolong Pegawai Daerah Belait

Ym, Pg HJ.Zainal Abidin Pg Hj Mohd Yassin, Pegawai Pemerintah Daerah Polis Belait

5.

FORUM PERDANA

Awang Haji Mahri bin Matahir,

Ketua Hal Ehwal Korporat

Syarikat Brunei LNG Sendirian Berhad, Lumut.

Pg Md Jeffynul Hafli bin Pg Haji Ali,

Penolong Pegawai Daerah Belait

28/07/2011

@8.30 malam

PERUBAHAN

Dewan Pusat Persidangan,

Kuala Belait

PERUBAHAN

Yang Berhormat

Pehin Menteri,

KHEDN

6.

PESTA RIA DAN SUKAN RAKYAT

Awang Sulaiman bin Haji Udin

Ketua Kampong Pandan ‘A’

Awang Haji Zulkifli bin Tengah,

Ketua Cawangan Jabatan Belia dan Sukan, Kuala Belait.

24/07/2011

(8.00 pagi – 12.30 Tgh)

Kawasan Menara Cendera Kenangan [MCK], KB.

Yang Mulia,

Awg Haji Ishak bin Haji Abu Hanifah,

Pengerusi Lembaga Bandaran Belait & Seria.

7.

PAMIRAN DAN JUALAN KERJAYA WANITA

Dyg. Fatimah binti Tanji, PJK.,PIKB.,

Pengerusi, Persatuan PERTIWI,

Cawangan Daerah Belait

29/07/2011

hingga

31/07/2011

@8.00 Pagi

Dewan Bandaran,

Kuala Belait

Dyg Siah binti Haji Kassim,

Isteri Pegawai Daerah Belait

8.

PAMIRAN DAN JUALAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN, PRODUK MUKIM DAN KAMPONG DAN AGRI MAKANAN.

Awg. Haji Mohd. Shafiee bin Ahmad

Kampong Lumut I, Mukim Liang.

Awang Latif bin Haji Ahmad

Ketua Kemajuan Pertanian Daerah Belait.

Awang Haji Amzah bin Haji Edin,

Ketua Seksyen Perikanan Belait &Tutong

Lt. Col [B] Awg Ramli bin Haji Abd Hadis

27/07/2011

Hingga

29/07/2011

(8.00 pagi – 10.00 Malam)

Terminal Taxi Kuala Belait

Yang Dimuliakan,

Pehin Datu Padukaraja Mejar Jeneral (B), Dato Paduka Seri Awang Haji Shari bin Ahmad,

9.

PERTANDINGAN TARIK KALAT

Snr. Supt. Abdul Aziz bin Haji Mohamad,

Pegawai Pemerintah Bomba dan Penyelamat Operasi ‘B’ Daerah Belait

27/05/2011

Hingga

29/05/2011

@8.00 malam

Padang Bandaran, Kuala Belait

Yang Mulia,

Matusin bin OKS Haji Tuba,

Pegawai Daerah Belait

10.

PERTANDINGAN SILAT ASLI

Awang Haji Zabidi bin Ali,

Pengerusi PERSIB Daerah Belait.

01/07/2011

Hingga

03/07/2011

(Peringkat Daerah)

16/07/2011

Hingga

22/07/2011

(Peringkat Kebangsaan)

Dewan Kompleks Mumong, Kuala Belait.

Yang Mulia,

Pg Haji Mohamad bin Pg Haji Ludin

Yang Di-Pertua PERSIB Kebangsaan NBD

11.

PERTANDINGAN BOLASEPAK/FUTSAL

Abang Zamhor bin OKPSD Abang Haji Abu Hanifah,

Naib Yang Di-Pertua Pertubuhan Bolasepak Daerah Belait

23/07/2011

@ 8.00 malam

(Peringkat Akir)

Padang Battalion Ke-3, Lumut.

Padang Battalion Ke-3, Lumut.

Yang Mulia.

Matusin bin OKS Haji Tuba,

Pegawai Daerah Belait

12.

PERTANDINGAN BOLA JARING

Dayang Hajah Kertini binti OKPSD Abang Haji Abu Hanifah,

Yang Di-Pertua Persatuan Kebajikan Perempuan Daerah Belait

22/07/2011

Hingga

24/07/2011

@7.30 pagi-6.00 ptg

Dewan Komplek Sukan Mumong, KB

Yang Mulia,

Datin Azizah Binti Haji Adam

13.

PERTANDINGAN BADMINTON

Awang Abdul Gapar bin Obey

Naib Yang Di-Pertua Persatuan Badminton Kebangsaan Negara Brunei Darussalam

Awang Morni bin Haji Zakaria, SMB.,PSB.,PIKB.,PKL.,

Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 11, Jabatan Daerah Belait.

26/06/2011

[8.00 pagi – 6.00 ptg]

hingga

18/07/2011

[Peringkat Akhir]

8.00 mlm – 10.00 mlm

Dewan Badminton Battalion ke-3 Lumut

Yang Berhormat

Haji Mohd Shafee bin Ahmad,

Ketua Kampung Lumut I

14.

GERAI PERAYAAN

Awang Sarih bin Tabong,

Pmk.Pengerusi Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria

15/7/2011

Hingga

30/07/2011

Kawasan Gerai Tudong Saji, Jalan Setia Diraja, Kuala Belait

-

15.

PERTANDINGAN BOLA KERANJANG

Awang Wong Ming Ching, PIKB

Seria

21/06/2011

Hingga

10/7/2011

[Peringkat Akhir]

@8.00 Malam

Kawasan Gelanggang Bola Keranjang Kampong Sg.Bera, Seria.

Yang Dimuliakan

Pehin Bendahari China Dato Paduka Awang Onn Siew Siong

16.

PERTANDINGAN PINTU GERBANG & HIASAN BERCUCUL RUMAH-RUMAH DAN BANGUNAN DAERAH BELAIT

Awang Hamdan bin Haji Abdul Latip, PSB.,PIKB., PKL.,

Jurutera Pengawas Elektrik Daerah Belait

Jabatan Perkhidmatan Elektrik, Kuala Belait

30/07/2011

(Penyampaian hadiah)

@8.00 Malam

Dewan Kemasyarakatan Kampong Pandan, Kuala Belait.

Yang Mulia,

Snr. Supt Abdul Azis bin

Haji Mohamad,

Pegawai Pemerintah Bomba dan Penyelamat Operasi ‘B’ Daerah Belait.

17.

PERTANDINGAN PERLUMBAAN KERETA KAWALAN JAUH

Awang Zulkifili bin Haji Tengah,

Ketua Cawangan Jabatan Belia dan Sukan , Kuala Belait.

24/07/2011

25/07/2011

@2.30 ptg -10.00mlm

Kawasan Letak Kereta, Tudong Saji, Kuala Belait.

Yang Mulia,

Pg Md Jeffynul Hafli bin

Pg Haji Ali,

Penolong Pegawai Daerah Belait

18.

PERTANDINGAN KUCING-KUCING TEMPATAN / LUAR NEGARA

Dayang Hajah Julia binti Chee

Timbalan Pengelola,

Pertubuhan Perkumpulan Perempuan (WI) Daerah Belait

24/07/2011

@ 7.30 pagi

Dewan Bandaran,

Kuala Belait

Yang Mulia,

Hajah Ramlah bte Haji Ja’afar

Isteri Pegawai Pemerintah Daerah Polis Belait

19.

PERTANDINGAN CATUR

Pengiran Khashiem bin Pengiran Hassan, SEN/135

Syarikat Minyak Brunei Shell Sendirian Berhad.

22/07/2011

@9.00 – 17:00

Akan dibincangkan semula

BSRC Ball Room

Yang Mulia,

Haji Zainal Abidin bin Haji Mohd Ali

Tim Pengarah Urusan BSP

20.

BERSAMA PERLUMBAAN PERAHU DAN BOT LAJU

Dayang Bunga Galawing,

Penguasa Kastam,

Jabatan Kastam dan Eksais Diraja,

Kuala Belait.

Awang Jumat bin Haji Jamudin,

Penguasa Perkapalan,

Jabatan Laut, KB

Awang Mohd Shaharini bin Abdullah,

Penyelia Gerakan Pelabuhan,

Jabatan Pelabuhan,

Kuala Belait.

24/07/2011

@8.00 Pagi – 5.00 Petang

Menara Cendera Kenangan [MCK],

Kuala Belait.

Yang Mulia,

Matussin bin OKS Haji Tuba,

Pegawai Daerah Belait.

AHLI JAWATANKUASA PERTANDINGAN PINTU GERBANG DAN

SENARAI PERLANTIKAN AHLI JAWATANKUASA PERTANDINGAN PINTU GERBANG DAN
HIASAN BERCUCUL BANGUNAN-BANGUNAN DAN RUMAH-RUMAH
SEMPENA HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA  SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG  DI PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
YANG KE 65 BAGI DAERAH BELAIT 2011



Pengerusi                                   :  Awg.Hamdan bin Haji Abd Latip(PSB,PJK,PIKB,PKL)

Timbalan Pengerusi I                :  Awg. Afandi bin Ngali (PJK,PIKB)
Timbalan Pengerusi II                :  Dyg. Fatma binti Haji Julaihi
                                                                               
Setiausaha                                :  Awg. Rosland Janting
Pen. Setiausaha                        :  Awg. Abdul Wafi bin Misli

Ketua Urusetia                         :  Awg. Haji Yusri bin Haji Mohd Ali
                                                :  Dyg. Osnah binti Dullah (PJK,PIKB)
                                                                               
Urusetia                                    :  Dyg. Hamsiah binti Haji Safar
                                                :  Dyg. Kartina binti Haji Abu Bakar
:  Dyg. Juliana binti Haji Hassan
:  Dyg. Sarimah binti Gani
:  Dyg. Dk.Noor Mas Hanitayati binti Pg.Osman
:  Dyg. Siti Rohaijah binti Matnil

Bendahari I                              :  Dyg. Hjh. Halimah binti Ismail
Bendahari II                              :  Dyg. Hjh. Nilam binti Haji Nawang

Pemeriksa Kira-Kira I                :  Awg. Norilham bin Abd Razak
Pemeriksa Kira-Kira II               :  Awg. Shakirin bin Haji Sahari

Kerani-Kerani                           :  Dyg. Alicer Abet
                                                :  Dyg. Saliazah binti Mat. Salleh
                                                :  Dyg. Khatijah binti Hj Ibrahim
                                                :  Dyg. Yati Petir Bedawi binti Haji A. Hassan

Jemaah Hakim                         :  Awg. Mohammad Abdul Hadi Bin Md Syarifuddin                                                                                                                                 :  Awg. Haji Zainal Bin Haji Zaman (PIKB)
:  Awg. Sivajothi Deivasagayam
:  Awg. Sanif Bin Haji Md Taib
:  Awg. Mohd Shamsul Bahri Bin Ahmad
:  Pg. Hidayat Rabiulawal Bin Pg. Rosli


Juru Gambar                            :  Awg. Rahim bin Maharip, (PIKB)
                                                :  Awg. Haji Mohd. Zain bin Haji Bagul     
                                                :  Dyg. Noni binti Busrah
                                                :  Dyg. Siti Rohaijah binti Matnil
                                                           
Pengurus Hadiah     :  Dyg. Rugayah binti Bahar
                                                :  Dyg. Zaliha binti Haji Mohadi
                                                :  Dyg. Juliana binti Haji Hassan
                                                :  Dyg. Hjh Norain Binti Md Ali
                                :  Dyg. Noorul Roslina binti Shahnuddin
:  Awg. Suhadi bin Ramlee
                                                :  Awg. SiJumat bin Haji Mohiddin

Publisiti                                     :  Dyg. Norsiah binti Haji Majid
                                                :  Awg. SiJumat bin Haji Mohiddin
                                                :  Dyg. Ramlah binti Haji Ramli
                                                :  Dyg. Hajah Noraliza binti Hj Narawi
                                                :  Awg. Roslan bin Hazemi
                                                :  Awg. Hamdani bin Haji Mohd Yassin

Juruacara                 :  Dyg. Zaliha binti Haji Mohadi
:  Awg. Ahmad bin Dullah


Pengurus Kelengkapan /         
Pemeliharaan Kawasan            :  Dayang Siti Rahmah binti Abang Zamhor
:  Awg. Ibrahim bin Yusop (PIKB)
                                                :  Awg. Jeffrey bin Haji Bakri
:  Awg. Abd Razak bin Haji Abd Wahab (PIKB)
                                                :  Awg. Kamsah bin Mohd Yatim
                                                :  Awg. Zanidi Bin Haji Sapni
                                                :  Awg. Micheal Anak Manggi
                                                :  Awg. Ibrahim bin Abdullah
                                                :  Awg. Abd Muttalib bin Haji Ibrahim
                                                :  Awg. Thien Choi Sin
:  Awg. Abu Hisham bin Morshid
:  Awg. Mohd Radi bin Abdullah
:  Awg. Yeo Ming Sai
:  Dyg. Limum binti Bakar
:  Awg. Omar bin Haji Basri
:  Awg. Julaihi bin Kaseh
:  Awg. Norazman bin Roseta

Hiasan                                      :  Awg. Battneh bin Lusip
                                                :  Awg. Mohd Yassin bin Roseta (PKL)
                                                :  Awg. Citizaan bin Johari
                                                :  Awg. Wong Sui Leung
                                                :  Awg. Pun Chee Khiong
                                                :  Awg. Ahmad bin Hj. Bujang                  
                                                :  Awg. Abidin bin Jumeh
                                                :  Awg. Rajid bin Suntek
                                                :  Awg. Bujang bin Awang
                                                :  Dyg. Hasiah binti Haji Semail
                                                :  Dyg. Hjh. Bibi binti Haji Hidup
                                                :  Dyg. Mariana binti Ahmad
                                                :  Dyg. Norsiah Binti Haji Metussin
                                                                               
Pengurus  Jamuan    :  Dyg. Fatmah binti Haji Abdullah
                                                :  Dyg. Fauzidah binti Haji Ibrahim
                                                :  Dyg. Noorasmah binti Abdullah
                                                :  Dk. Almas Hanani binti Pg.Haji Mohammed   
                                                :  Dyg. Mariah binti Yussof
                                                :  Dyg. Yati Petir Bedawi binti Haji A. Hassan
                                                :  Awg. Mohamad bin Majin
                                                :  Awg. Ismail bin Ahmad
                                                :  Awg. Md Anuar bin Abdullah

Pengurus Kenderaan                :  Awg. Mohd Akmal bin Abdullah
Ahli-Ahli Pengurus                     :  Awg. Maidin bin Tengah
Kenderaan                               :  Awg. Nawawi bin Haji Basri
                                                :  Awg. Hassanal Seri Puspa bin Haji Abd. Rashid



Penyambut Tetamu :  Awg. Mohd Tazim bin Akop
:  Awg. Edy Masuri @ Mohd Adly bin Haji Ahmad
:  Awg. Rayali bin Nong (PKL) 
:  Awg. Noor Mahdini Bin Hj Mohd Suhaini
:  Awg. Hj Mohd Asli bin Hj Hashim
                                                :  Awg. Ahmad bin Idris
                                                :  Awg. Rilly Bin Haji Sabtu
                                                :  Dyg. Syukriyah binti Metassim
                                                :  Dyg. Meriana binti Abdullah
:  Dyg. Hjh Noraliza binti Haji Narawi
:  Dyg. Ramlah bin Haji Ramlee               
                                                :  Dyg. Hjh Norain binti Md. Ali
                                                :  Dyg. Salinawati Binti Abd Latif